Oct 23, 2015

My recent birdies

Some of my recent "birdies". The theme keeps following me for a while. I just like to transform bird silhouettes, put them in different configurations on a dense background. Birds are beautiful.

Kilka z moich ostatnich ptaszorków. Ten temat ciągnie się za mną już od dawna ale najzwyczajniej lubię zestawiać sylwetki ptaków z zagęszczonym tłem, ułożone w różnych konfiguracjach. Ptaki są po prostu piękne.

Crystal Nest | micron pens on Fabriano watercolour paper | 2015

Hidden One | black ink on Canson paper | 2015

Basia
PellucidMind®

No comments:

Post a Comment