Jan 29, 2016

January 2016

January is the last month of my Paper Concept DT membership. It was a six month creative adventure and collaboration with many talented and inspiring people. Below there are my three January inspirations and links to the articles on Paper Concept blog where you can check the details about them. Thank you Paper Concept for having me in Design Team!

Styczeń to ostatni miesiąc mojej współpracy z Paper Concept w ramach DT. Była to prawdziwa, trwająca sześć miesięcy kreatywna przygoda i współpraca z wieloma utalentowanymi i inspirującymi osobami. Poniżej wstawiam moje trzy styczniowe inspiracje i linki do artykułów na blogu Paper Concept gdzie możecie sprawdzić wszelkie szczegóły dotyczące przedstawionych prac. Dziękuję Paper Concept za współpracę w ramach Design Team!
Basia
PellucidMind®

No comments:

Post a Comment